Påmelding

PÅMELDING

Påmelding som vertskap til Julen 2024 stater her 24. oktober 2024. (Påmeldingsskjema nederst på siden, men påmeldinger som sendes før 24. oktober blir ikke registrert. ) 

For at alternativ jul skal kunne gjennomføres, behøves over 900 frivillig vertskap, som går en eller flere vakter på ca. 8 timer. På den måten gjennomføre verdens lengste kontinuerlige julefeiring, som pågår 24 timer i døgnet fra julaften til 2. juledag. Pluss en lang forberedelse og noen dagers vasking og rydding etterpå.

Så dersom du har lyst til å oppleve julen 2024 sammen med oss,  er det bare å melde seg på via skjemaet nederst på denne siden.  Merk av 24 . oktober i kalenderen, for påmelding er ikke mulig før da.   

GENERELL INFORMASJON OM ALLE VAKTER:

Vaktene 1 – 4 er forberedelses vakter, og innebærer at det skal administreres, planlegges, pyntes, forberedes mat, hentes varer og en lang rekke andre oppgaver. Disse vaktene er av helt avgjørende betydning for et vellykket arrangement. Alle er fulltegnet.

Vakt 5 – 10 er vakter med gjester til stede, der vi alle, uansett oppgaver, skal sørge for at gjestene får en fin og meningsfylt jul på alle måter. Det praktiske skal gå hånd i hånd med at vi selv også feirer jul. Det betyr at vi ikke skal feire jul FOR gjestene men SAMMEN med dem!    

Vakt 11 – 14 er opprydding, ned pakking, vasking og utkjøring. Dette er også en helt nødvendig del av en vellykket julefeiring. Et ordtak sier at «alle vil være med på festen, men ingen vil ta oppvasken etterpå». Vi håper at det ikke er slik på Alternativ Jul, og at de som få delta på vakt  4 – 10, også  kan vurdere å delta på på en rydde vakt. Vakt 11 er spesielt kritisk, da vi må tømme den store festsalen fullstendig i løpet av denne vakten.  

Nattevaktene 6 og 9  er en viktig del av Alternativ Jul. Vi holder åpent gjennom begge julenettene, og  oppfordrer sterkt til å melde seg på disse. Det er færre gjester, men desto større sjanse for hyggelige og gode samtaler med både gjester og andre av vertskapet. Vi behøver ytterligere noen til  på vakt 9. j

MERK/OBS: Påmelding er bindende! Vi behøver deg og regner med deg dersom du melder deg på. Du komme i tide!  Innsjekk starter 45 minutter før hver vakt. Beregne god tid på innsjekk, garderobe med mer. Alle vakter starter presis med vakt-møte, der det orienteres, informeres og fordeles en del sentrale oppgaver! Skulle noe alvorlig komme opp som gjør at allikevel du ikke kan stille på påmeldt vakt, må du gi oss beskjed på e-post så tidlig som mulig.

Hvis du er under 18 år og kommer uten foresatte, må vi ha en tillatelse fra en av disse. Det kan enkelt gjøres med en kort e-post fra foresatte til post@alternativjul.no

Familier med barn er hjertelig velkomne til å delta som vertskap. Alle som skal delta som vertskap må melde seg på .  OBS: EN påmelding pr. person. Også for barn. 

Våre gjester behøver IKKE  å melde se på.  Nedre aldersgrense for gjester er 18 år.  

OBS: IKKE meld deg på flere vakter du helt sikkert kan  delta på. Vi kan IKKE velge vakter for deg, og du må regne med at du blir tildelt de vakter du melder deg til.  Dersom du frem til jul finner ut at du kan delta på flere vakter, kan du sende ny separat påmelding til den eller de vaktene.  

OBS 2: Les nøye informasjonen på fanen oppgaver og vakter FØR du melder deg på!  

For at Alternativ Jul skal bli vellykket, er vi avhengig av at du er påpasselig og møter opp punktlig til din vakt. Sjekk kollektivtransport tider for julen i god tid! I 2022 var det 10 % av de påmeldte som ikke møtte til påmeldt og avtalt vakt (natt og rydding spesielt). Vi håper å unngå dette i 2023, og at du faktisk møter dersom du melder deg på. Det er ikke mulig å melde seg på sammenhengende vakter som går over 24 timer. Slike påmeldinger bli automatisk avslått.