Påmelding

Påmelding som vertskap for julen 2022 er ferdig, tusen hjertelig takk til de  920 frivillige som hjalp til!

Påmelding som vertskap til Julen 2023 åpner den 24. oktober.

OBS; Teksten nedenfor er foreløpig, og vil bli justert innen 24. oktober 2023

Nettene på Alternativ Jul er hyggelige.  Julemusikk, samtaler matservering og mye annet natten igjennom. Noen gjester er våkne, mens en del andre sover/hviler i våre hvilerom, og vi må som hyrdene på marken, våke godt over dem gjennom julenettene.

OBS: Påmelding er bindende! Vi behøver deg! Og du  komme i tide!  Innsjekk starter 45 minutter før hver vakt. Beregne god tid på innsjekk, garderobe med mer. Alle vakter starter presis med orientering der oppgaver fordeles!  Skulle noe alvorlig komme på som gjør at allikevel du ikke kan stille på påmeldt vakt, må du gi oss skriftlig beskjed på e-post så tidlig som mulig.

Hvis du er under 18 år og kommer uten foresatte, må vi ha en tillatelse fra en av disse. Det kan enkelt gjøres med en kort e-post fra foresatte til post@alternativjul.no .

 Familier med barn er hjertelig velkomne til å delta som vertskap. Alle som skal delta som vertskap må melde seg på .

Ønsker du å komme som gjest, behøver du IKKE  melde deg på.  Nedre aldersgrense for gjester er 18 år.  

OBS: IKKE meld deg på flere vakter du helt sikkert kan  delta på. Vi kan IKKE velge vakter for deg, og du må regne med at du blir tildelt de vakter du melder deg til.  Dersom du frem til jul finner ut at du kan delta på flere vakter, kan du sende ny separat påmelding til den eller de vaktene.  

For at Alternativ Jul også i år skal bli vellykket, er vi avhengig av at du er påpasselig og møter opp punktlig til din vakt. Sjekk kollektivtransport tider for julen i god tid! I 2022 var det 10 % av de påmeldte som ikke møtte til påmeldt og avtalt vakt (natt og rydding spesielt). Vi håper å unngå dette i 2023, og at du faktisk møter dersom du melder deg på. Det er ikke mulig å melde seg på sammenhengende vakter som går over 24 timer. Da vil påmeldingen bli automatisk avslått.